Mural

5:09 Pompilio Filardi 0 Comments

Alguns treballs de murals fets ab vinil, carbó, pintura plàstica, retolador...